Khuda Se Mang Jo Kuch Maangna Hai Akbar

Khuda Se Mang Jo Kuch Maangna Hai Akbar,
Yehi Wo Dar Hai Ke Zillat Nahi Sawal Ke Bad.