Aaj Tak Hai Dil Ko Us Ke Lot Aane Ki

Aaj Tak Hai Dil Ko Us Ke Lot Aane Ki Umeed

Aaj Tak Thehri Hoyi Hai Zindagi Apni Jagah