Gulona mrrawe dh

Gulona Mrrawe Dh Sparli Shoo, Th Bh Kala Raze?
Maat Me Ph Laso Ke Azghi Sho , Th Bh Kala Raze?

Jone Ratole Dh Gudar Ph Ghara Taa Yadavi,
Qatar Qatar Warra Mangi Shoo, Th Bh Kala Raze?

Ph Maa Matam De Khalaq Prraq Chvi Dh Mastai Dh Lasa,
Tol Armanona Me Logi Shoo, Th Bh Kala Raze?

Aghyar Razi Ph Pukhtano Janana Lobe Kavi,
Ph Khpal Watan Rata Zmari Sho, Th Bh Kala Raze?

Sta Intizaar Rabande Dase Lobe Okrre Ashan,
Och Me Laban Zyarr Anangi Sho, Th Bh Kala Raze?

Spen Me Vehto ke Musafar Janana Otokedal,
Dh Kili Tol Warrh Zalmi Sho, Th Bh Kala Raze?

Yo Zale Bia Ph De Laar Rasha Bangrriwale Kana,
Tote tote Me Shnh Bangrri Sho, Th Bh Kala Raze?

Khkari Ghareeb Shoma Che Har Sok Rana DDADDA Kavi,
Khpal Me Jorr Hom KHYALA Pradi Shoo, Th Bh Kala Raze?