Kuch Nahi Kar-E Falak

Kuch Nahi Kar-E Falak Hadsa Pashi Ke Siwa,
Falsifa Kuch Nahi Alfaz Tirashi Ke Siwa.