Ishq Nazuk Mazaj Hai Be-Had

Ishq Nazuk Mazaj Hai Be-Had,
Aqal Ka Bhoj Utha Nahi Sakta.