Main ik shakhs ke ishq se

Firdoos-e-jannat main lakh horoon ka tasvar sahi,

Main ik shakhs ke ishq se niklon to wahan tak sochoon.