Tamam umar usi ke khayal main

Tmam umar usi ke khayal main guzri faraz,
Mera khayal jisy umar bhar nahi aya.