Us tarah jaana muje

Her Nazar hoti hai Khud apne hi Dil ka Aaina,

Jis ne Dekha, Jis Nazar se, Us Tarah Jaana Mujhe.