Us Pyar Ka Qissa Kiya Likhna

Us Pyar Ka Qissa Kiya Likhna,
Aik Baithak Thi Barkhsat Huyi.