Kitabon Ki Tarah Hai

Kitabon Ki Tarah Hai Wo Bhi,

Alfaz Se Bharpur Magar Khamosh