Aadat Hi Bna Li Hai

Aadat Hi Bna Li Hai Tum Ne Tu Munir Apni,

Jis Shehr Mein Rehna Uktaye Hoye Rehna