Mujhay Kya Khabar Thi

Bila Ki Chamak Us Ke Chehray Pe Thi,

Mujhay Kya Khabar Thi Ke Mar Jaye Ga