Pathar ko jante the

Pathar ko jaante they magar poojte rahe,

Ehl-e-wafa they aur murawwat ki baat thi.