Muhabbath nahi mangi

Pehle kabhi duniya se mohabbat nahi mangi,

Yeh qehhat teri mohabbat ke baad parra hai.