Kuch Rishte Upar Bante Hai

Kuch Rishte Upar Bante Hai;
Kuch Rishte Log Banaate Hai;
Woh Log Bahut Khaas Hote Hai;
Jo Bina Rishte, Rista Nibhaate Hai!