Yun Nakam Rahen Gey Kab Tak

Yun Nakam Rahen Gey Kab Tak Ji Mein Hai Ik Kaam Karen,
Ruswa Ho Kar Mar Jawain Us Ko Bhi Badnam Kren.