Kuch Tumhari Nigah

Kuch Tumhari Nigah Kafir Thi,
Kuch Mujhe Kharab Hona Tha.