Qarar Dil Ko Sada Jis Ke Naam Se Aaya

Qarar dil ko sada jis ke naam se aaya,
Wo aaya bhi to kisi aur kaam se aaya.