Jab Dekhiye Maghmum

‘Bedam’ ye mohabbat hai ya koi musibat hai,
Jab dekhiye afsurda jab dekhiye maghmum.