Muhabbath mashwara nahi

Mujhe samjaya na Karo k ab tho ho chuke muje,
Muhabbath mashwara hothe tho tum sai poch kar karthe.