Kala Che Taklef Nadaar Ta Orase

Kala Che Taklef Nadaar Ta Orase,
Khudai Ti Hir She Zr Maldaar Ta Orase.
Nim Khabar Che Wli Pa Sha Ogure,
Har Kala Che Khpali Laar Ta Orasee.
Khan Ao Khane Khan She Khanuti Che V,
Kalee Na Che Kala Khaar Ta Orasee.
Dasi Haal Ki Dira Namumkina Da,
Mrha Da Puhtanu Ka Shmar Ta Orasee.
Las Krurha Manzuri Che Markaz Na She,
Las Rupai Ti Tashi Naar Ta Orasee.
Da Ho Mahame Na Pa Salgo Da Sar,
Khudai Khabar Ka Shama Saar Ta Orasee.
Nan Sba Chandar Dasi Ashaar Leke.