Hom pa Sama hum pa Gar

Naghma zen di Bulbolaan, Ghazal wai da Rahman,
Ya ghazal da Khushal Khan, Ya da KHIYAL da Ashnaghar,
Sta ratlal sha bakhtawar, Stare Mashe Pasarliya
Hom pa Sama hum pa Gar..