Akhir Kaam Tamam Kiya

Ulti ho gai'n sab tadbiren kuch na dava ne kaam kiya, dekha is bimari-e-dil ne akhir kaam tamam kiya.