Muje nasha hai

Mujhe Nasha Hai Ussey Yaad Karne Ka,

Aur Yeh Nasha Main Sar e Aam Karta Hoon.