Mai khush hoon

Mai khush hoon k koe mayre bat tho karta hai. 
Bura kahtha hai tho kia howa yaad tho karta hai.