Kaun Kehta hai waqt marta nahin

Kaun Kehta hai waqt marta nahin,
hum ne saalon ko khatm hote dekha hai december mein