Ek Muddat Se Khayalon Mein

Ek muddat se khayalon mein basa hai jo shakhs,
Ghaur karte hein to us ka koi chehra bhi nahi.