Kashmala Gul - Speena Werkia Ta Me Janan Ye (Lyrics)

wala da zra na mai khwakh shawe pa emaan ye
speena werkia ta mai janan ye

wala da zra na mai khwakh shawe pa emaan ye
speena werkia ta mai janan ye
speena werkia ta mai janan ye

pa ta mayana yam halaka
gora yaare ra sara ouka

pa ta mayana yam halaka
gora yaare ra sara ouka
ta khpala ouma ta zama da zra arman ye
speena werkia ta mai janan ye
wala da zra na mai khwakh shawe pa emaan ye
speena werkia ta mai janan ye
speena werkia ta mai janan ye

laliya dase wayam tata
meena laram dersara zeyata

laliya dase wayam tata
meena laram dersara zeyata
kasam pa khudai pama da khpala zana gran ye
speena werkia ta mai janan ye
wala da zra na mai khwakh shawe pa emaan ye
speena werkia ta mai janan ye
speena werkia ta mai janan ye

speena pa speena wraz zama sha
che da malat khlko ta speena khara shama
speena zama da zra arman ye
ta mai janan ye za pata mayana shuma
yaseen Badar da ranga speen de
aw zaka speen makhe werki der khwand rakawena

janana taka speena*

kaoum dersara meena*

har naaz bade ourm zama niazbeena nazaneena*
har naaz bade ourm zama niazbeena nazaneena

yaseen badara pata mra yam
ta sha zama za kho da sta yam

yaseen badara pata mra yam
ta sha zama za kho da sta yam
wa darshewala na pohege der nadan ye
speena werkia ta mai janan ye
wala da zra na mai khwakh shawe pa emaan ye
speena werkia ta mai janan ye
speena werkia ta mai janan ye

wala da zra na mai khwakh shawe pa emaan ye
speena werkia ta mai janan ye

wala da zra na mai khwakh shawe pa emaan ye
speena werkia ta mai janan ye
speena werkia ta mai janan ye

Lyrics By Jimmy Afridi