Gul Panra - Janan Der Warta Khushal De (Lyrics)Wa Zama Pa Ghunda Zana Khaal De Waii
Janan Mai Der Werta Khushal De

Zama Pa Ghunda Zana Khaal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Khalak De Wai Che Oubal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Zama Pa Ghunda Zana Khaal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram
Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Rana Kaoum Bala Dewa Yam
Za Da Spogmai Na Hum Khaista Yam

Wai Rana Kaoum Bala Dewa Yam
Za Da Spogmai Na Hum Khaista Yam
Har Yao Andaz Mai Da Kamal De Janan Der Werta Khushal de
Wran Baye Na Kram
Zama Pa Ghunda Zana Khaal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram
Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Alama Sumra Da Maze Yam
Gul Da Paktiya Da Bagheche Yam

Alama Sumra Da Maze Yam
Gul Da Paktiya Da Bagheche Yam
Prot Mai Pa Toro Zulfo Shaal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Zama Pa Ghunda Zana Khaal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram
Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Sok Ba Khafa We Sok Khushala
Zaba Zargey Werkaom Chala

Sok Ba Khafa We Sok Khushala
Zaba Zargey Werkaom Chala
Pa Tama Har Yao Kaliwal De janan Der Werta Khushal de
Wran Baye Na Kram

Zama Pa Ghunda Zana Khaal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram
Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Za Che Naare Kram Stargey Tore
Wale Khwaga Khwaga Ra Gore

Ohh! Za Che Naare Kram Stargey Tore
Wale Khwaga Khwaga Ra Gore
Asmat Zazia Sade Khiyal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Zama Pa Ghunda Zana Khaal De Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram
Janan Der Werta Khushal De
Wran Baye Na Kram

Lyrics By Jimmy Afridi