Chor dia yaqeen karna

Chor dia hai qismat ki lakiron pe yaqeen karna
Jab log badal jathe hai tho per qismat kia cheez hai.