Sokhe Paton Ki Tarah Bikhre Hain

Sokhe Paton Ki Tarah Bikhre Hain Ham Tu
Kisi Ne Smeta Bi Tu Sirf Jilane Ke Liye