Shab Ke Sanate Mein

Shab Ke Sanate Mein Ye Kis Ka Laho Gata Hai,
Sarhad Dard Se Ye Kis Ki Sada Aati Hai.