Khud-Garz Hota Tu Hjoom Hota Sath

Khud-Garz Hota Tu Hjoom Hota Sath,
Mukhlis Hoon Is Liye Tu Tanha Hoon.