Shab Ke Sanate Mein Ye Kis Ka Laho Gata Hai

Shab Ke Sanate Mein Ye Kis Ka Laho Gata Hai

Sarhad Dard Se Ye Kis Ki Sada Aati Hai