Sab Hi Muhktalif Hain Nabeel

Sab Hi Muhktalif Hain Nabeel,
Apni Zaate Se, Apni Baat Se.