Rehta Hai Ibadat Mein Moat Ka Khatka

Rehta Hai Ibadat Mein Moat Ka Khatka

Ham Yaad Khuda Karte Hain Ke Kr La Ne Khuda Yaad