Kabhi Yeh Haal Ke Dono Mein Yak Dili Thi

Kabhi Yeh Haal Ke Dono Mein Yak Dili Thi,
Kabhi Yeh Marhala Jaise Ke Aashnayi Na Thi.