Jahan Talak Bhi Ye Sehra

Jahan Talak Bhi Ye Sehra Dikhai Deta Hai,
Meri Tarah Se Akela Dikhai Deta Hai.