Hazaron Mosamon Ki Hukmrani Hai Mere Dil Par

Hazaron Mosamon Ki Hukmrani Hai Mere Dil Par

Wasi Mein Jab Bhi Hansta Hun Tu Aankhen Bheg Jati Hain