Dukh Ka Suraj Sar Par Ho

Wo Raatain Chand Ke Sath Gayen Wo Batain Chand Ke Sath Gayen,

Ab Sukh Ke Sapne Kya Dekhein Jab Dukh Ka Suraj Sar Par Ho