Badal Jaate Hain Woh Log Waqt Ki Tarah

Badal Jaate Hain Woh Log Waqt Ki Tarah,
Jinhein Hadh Se Zyaada Waqt Diya Jaata Hai.