Ab Ye Bhi Ek Aziat Hai

Ab ye bhi ek aziat hai ke,
Mujhe lehjey samajh aate hai.