Main Bhi Graduate Hun Tum Bhi Graduate

Main Bhi Graduate Hun Tum Bhi Graduate,
ilmi Mubaase Hon Zara Paas Aa Ke Lait.