Husn Tere Nakhare Hazar

Husn tere nakhare hazar,
Per Zindagi ke din hai char,
Do guzare tujhe pane main,
Do guzare manane main!