Adhikar Milte Nahi Liye Jate Hain

Adhikar milte nahi liye jate hain,
Aazad hain magar gulami kiye jate hain,
Vandan karo un senaniyon ko,
Jo maut ko aanchal mein jiye jate hain.