Woh Joh Marne Par Tula Hai

Woh Joh Marne Par Tula Hai,
Usne Jee Kar Bhi Toh Dekha Hoga.