Zama Loya Guna Da Chey Pukhtun Yam Lyrics - Fayaz Khan Kheshgi

Che lutaley za da har dawar Qaroon yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam
Badnam krraey che da har jabal qanoon yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam

Bal kharskarrey yama khpalo rehbaraano
Da wakhtuno pa berahma dalaalano
Pa makh makh yama wahaley hasibano
Che halaato pa daar karray nan parun yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam

Pa khpal kor ke yam bekora patishawey
Zor laram kho yam bezora patishawey
Pa shta mor ke yam bemora patishawey
Daa che har wakht pe da khpal zaan pa latun yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam

Che raatol sham da salgo badal ba wakhlam
Da diwarra maghrumo badal ba wakhlam
Da har zulm ao da sakhto badal ba wakhlam
Laa marr na yam kho pa tama da badlun yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam

Che lutaley za da har dawar Qaroon yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam
Zama loya guna daa da che Pukhtun yam