Tumhare siwa kuch bhi nahi

Mohabbat, Chahat, Wafa Kuch Bhi Nahi,

Zindagi Gham Ke Siwa Kuch Nahi Hai.

Tumhare Paas Mere Siwa Sab Kuch Hai,

Mere Paas Tumhare Siwa Kuch Bhi Nahi.