Tora Baram Khan Nawaba Lyrics - Humayun Khan

Tora Baram Khana, Nawaba
Sanre Dhe Ghaware Ka Che Baa Rapawina.... Nawaba (2x2)

Awal Main Fikr Darta Na Wo Nawaba
Os Main Da Zra Stane Kage Darpase De Na.. Nawaba
Tora Baram Khana, Nawaba
Sanre Dhe Ghaware Ka Che Baa Rapawina

Awal De Wai Chey Ra Mayan Sha.. Nawaba
Os Rata Wai Zargiya Sabar Ka Mayana.. Nawaba
Tora Baram Khana, Nawaba
Sanre Dhe Ghaware Ka Che Baa Rapawina.... Nawaba


Tora Tora, Ala Tora Tora, Jana Tora Tora

Tora Da Jilkai. Shinke Khaal Ye Pa Tandai Bande
Toro Toro Starge Dhe Khwarale Yam Zargai Bandai
Tora Da Jilkai...

Wai Allah Da Toro Stargo Ashare Dhe, Tora Da Jilkai
Tora Da Jilkai. Shinke Khaal Ye Pa Tandai Bande
Aw Da Toro Stargo Toor Khamar Khawarale Yama
Tora Da Jilkai...

Tora Da Jilkai. Shinke Khaal Ye Pa Tandai Bande
Toro Toro Starge Dhe Khwarale Yam Zargai Bandai