Sukoon Aur Ishq

Sukoon Aur Ishq, Woh Bhi Dono Ek Saath,
Rehne Do Ghalib Koi Aqal Wali Baat Karo.